۱)به نظرت خندیدن همینقد آسونه؟

۲)نه فک نکنم اینقدا هم آسون باشه.خنده باید از ته دل باشه

۱)خب چطور میتونی از ته دل خنده بزنی؟

۲)بهش فکر نکردم راهکاری داری براش؟

۱) من خودم صحنه ای که قبلا از خنده روده بر شدم و کف زمین افتادم رو تجسم می‌کنم، ناخودآگاه خندم می‌گیره

۲)من راه بهتری سراغ دارم. حتی وقتی غمگین باشم، خنده به لب می‌آرم. چند دقیقه بعدش کم کم حالتم عوض می‌شه

۱) هههههههه

۲)چی شد

۱)یاد این پیرمرد باحال افتادم

۲)کدوم

۱)همین که خنده مصنوعی داره رولبش. و بعد خرابکاری هم باز لبش خندونه

۲)خودشه. مدلشو دوست دارم. تو شرایط بد هم می‌خنده.

۱)تو اون لحظات هنر می‌خواد خندیدن. وقتی که خرابکاری کردی و این پیر مرد لااقل تو عکساش خوب بلده حالشو خوب کنه…

خنده